CMR Biztosítás

Hogyan kössek CMR biztosítást? 
 
CMR nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás díját azonnal, 1 perc alatt kiszámíthatja oldalunkon, vagy nagyobb flotta esetén egyedi ajánlatot kérhet. Kollégáink mindkét esetben segíteni fogják Önt a szerződéskötésben!
 
Mik a leggyakoribb CMR biztosítási káresemények?
 
·         áru felborul a raktérben (ennek oka lehet rögzítési hiányosság, kisebb baleset, vagy egyéb körülmény)
·         gyűjtő fuvarozás esetén az egymásra pakolt dobozok, raklapok összenyomják az alattuk lévő rakományt
·         ponyvabeázás
·         fuvarozó hibájából bekövetkező közúti baleset miatti árusérülés vagy megsemmisülés 
·         fuvarozó gondatlansága miatti lopás, rablás, dézsmálás
 
Az, hogy az adott esemény fuvarozónak felróható, tehát CMR biztosítás alapján térülő kár volt-e, mindig csak konkrét eset vizsgálata alapján határozható meg.
 
Kötelező a CMR Biztosítás megléte nemzetközi fuvarozáshoz?  
 
A nemzetközi árufuvarozói biztosítás megkötése hatóságilag nem kötelező, de az a fuvarozó, aki nem rendlekezik ilyen megbízással, a fuvarok többségéről lemarad, nem kaphatja meg a megbízást.   
 
Mire terjed ki a CMR biztosítási fedezet? 
 
Olyan árukárokra térít a biztosítás, amelyeket a fuvarozó okoz. A CMR egyezmény szerint a fuvarozótól maximálisan követelhető összeg árukár esetén 8,33 SDR/kg (kb. 10EUR/kg) 
 
Hol érvényes a biztosítás?
 
A fedezet nemzetközi fuvarozásra érvényes. A területi hatály általában földrajzi Európa, de az Európai Unión kívüli fuvarozás külön záradék alapján lehetséges. A felrakó helynek és a lerakó helynek kétkülönböző országban kell lennie, melyek közül legaláb az egyik a Nemzetközi CMR egyezmény tagja.
 
Csak külön záradék alapján biztosíthatóak:
 
 • szórakoztató elektronikai termékek
 • élő állatok
 • hűtött, fagyasztott áru
 • kabotázs fuvarok
 • FÁK, és ENSZ közigazgatási területen fekvő országok, esetenként némely biztosítónál a balkáni országok
 • túlméretes rakomány
 • jövedéki termékek
 • ADR rakomány
 • gabona, ömlesztett áru
Mi az a kabotázs fedezet?
 
A kabotázs fuvarozásnál a felrakó és a lerakó hely is ugyanaz a külföldi ország. Magyar fuvarozók jellemzően a Német Szövetségi Köztársaság területén végeznek kabotázs fuvarozást, melyre  600.000 €/kár/év az előírt limit, ennek ellenére itt is érvényben van a 8,33 SDR/kg limit. Egy fuvarozó egy hét alatt max. 3 kabotázs fuvart végezhet!
 
Önrészesedés, biztosítási kártérítés felső határa:
 
Az önrész mértéke általában 10%, de min. 50.000 Ft káreseményenként. Lopás, rablás, dézsmálás vagy gépjárművel együtt való eltulajdonítás esetén az önrész jellemzően magasabb.
 
Néhány jellemző kizárás a biztosítói kártérítésből:
 
 • az átköltöztetési ingóságok 
 • hullák fuvarozásával kapcsolatban
 • a nemzetközi postai küldemények
 • az áru kezelése, felrakása, elhelyezése vagy lerakása következtében keletkeznek, ha azt a feladó vagy a címzett, illetve a feladó vagy a címzett nevében eljáró személyek végzik,
 • az áru természetes tulajdonságai – kopás, természetes zsugorodás, megromlás, kiszáradás, oxidáció, korrózió, csorgás -, továbbá férgek és rágcsálók közrehatása, valamint az áru színét, szerkezetét vagy ízét befolyásoló kipárolgás, rendes apadás
 • a kiszolgáltatás késedelméből származnak
 • téves kiszolgáltatásból erednek
 • a jármű hiányos és/vagy helytelen karbantartása, nem megfelelő üzembiztonsága és közlekedésre való alkalmatlansága miatt következnek be
 • a jármű hatóságilag engedélyezett raksúlyának túllépéséből, illetve az előírt méretkorlátozások be nem tartásából erednek
 
A biztosító visszakövetelési joga súlyos gondatlanság miatt:
 
A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosított féltől, ha ez utóbbi vagy az a személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik, a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozta.